צפו במוצרים ושרותים


SimplePlan
$21.00 USD רבעוני
$36.00 USD חצי שנתי
$60.00 USD שנתי
$120.00 USD דו- שנתי

Fantastico
$38.00 USD רבעוני
$65.00 USD חצי שנתי
$108.00 USD שנתי

Fantastico Plus (500MB Extra)
Includes the features of Fantastico! plus an additional 500 MB disk space (total of 1500 MB).
$54.60 USD רבעוני
$93.60 USD חצי שנתי
$156.00 USD שנתי

Reseller
Become a Reseller, and create your own custom-branded hosting company offering the popular SimplePlan and Fantastico! packages. Resellers purchase packages at a discount and are free to set their own pricing for the end users.
$42.00 USD רבעוני
$72.00 USD חצי שנתי
$120.00 USD שנתי
$240.00 USD דו- שנתי

Reseller-Fantastico
Reseller plus the power of Fantastico! Over 40 blogs, bulletin boards, shopping carts and other programs to enhance your site!
$59.00 USD רבעוני
$101.00 USD חצי שנתי
$168.00 USD שנתי